Onze locaties

Hier kunt u de verschillende locaties van Rhenus selecteren. U kunt kiezen tussen landen, locaties en diensten.

  • Gecertificeerde datavernietiging

    Certificering

Certificering voor papiervernietiging, archiefvernietiging en harde schijven vernietigen

Rhenus Datavernietiging is ISO 9001-2008, OPK en CA+ gecertificeerd.

Ook zijn wij aangesloten bij NAID, de internationale overkoepelende vereniging van dienstverleners op het gebied van archiefvernietiging, papiervernietiging en harde schijf vernietiging.

OPK

De Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging vormt een module op de branche eigen Erkenningsregeling OPK 2005. Dit betekent dat alleen OPK erkende bedrijven voor de toetsing van hun archief- en datavernietiging in aanmerking komen. Deze Erkenningsregeling OPK legt een branchegericht kwaliteitsniveau in de bedrijfstak op het gebied van bedrijfsvoering, administratie, arbo en milieu.

CA+

De door de Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging voorgeschreven voorzieningen en veiligheidsprocedures zorgen er voor dat het aangeboden vertrouwelijk materiaal tot en met de vernietiging in veilige handen is en niemand het meer kan inzien. Bovendien waarborgt de certificeringsregeling een efficiënt en sluitend vernietigingsproces. De Certificering kent één Certificaat: het CA+ certificaat.

Certificaat CA+

Het Certificaat CA+ wordt afgegeven na een geslaagde audit, indien het gehele proces van inzameling/transport tot en met vernietiging van het vertrouwelijk materiaal voldoet aan de eisen van de regeling.

Het certificatieschema kent de volgende toetsingsonderdelen:

  • Procedures aanbieden / eisen inzamelmiddelen;
  • Beveiliging transport;
  • Lossen / overdracht;
  • Eisen archiefvernietigingsruimte;
  • Procedures / instructies / werkvoorschriften;
  • Screening personeel.

Printen

Rhenus / DocuCare certificeringen

ISO 9001-2008
ISO 9001-2008
OPK
OPK
CA+
CA+
NAID
NAID
Meldt u hier aan voor de Rhenus E-Nieuwsbrief.
 

Hoofdkantoor Rhenus Datavernietiging / DocuCare

RHENUS DATAVERNIETIGING

Rhenus Data Office Netherlands BV
De Nieuwe Vaart 3, 1401 GL Bussum
Postbus 5541, 1410 EA Naarden
Nederland
Telefoon +31 (0)35 6942099
Fax +31 (0)35 6321407
E-Mail: info@rhenus-data.nl