Onze locaties

Hier kunt u de verschillende locaties van Rhenus selecteren. U kunt kiezen tussen landen, locaties en diensten.

Disclaimer en Cookie melding

DISCLAIMER EN COOKIEMELDING

DISCLAIMER

Inhoud van het online aanbod

De actualiteit, juistheid, volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie kan door Rhenus Office Systems niet gegarandeerd worden. Aansprakelijkheidsclaims tegen Rhenus Office Systems die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard die veroorzaakt is door het gebruik of niet-gebruik van de weergegeven informatie dan wel door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij sprake is van een aantoonbare schuld van Rhenus Office Systems wegens opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Rhenus Office Systems behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina’s van derden ("links"), die niet onder de verantwoordelijkheid van Rhenus Office Systems vallen, zou van een verplichting tot aanvaarding van aansprakelijkheid uitsluitend sprake zijn in gevallen waarin Rhenus Office Systems de inhoud van die pagina’s kent en het voor Rhenus Office Systems technisch mogelijk zou zijn, het gebruik ingeval van illegale inhoud te verhinderen en dit van haar verwacht kan worden Rhenus Office Systems verklaard bij dezen uitdrukkelijk dat op het moment van plaatsing van de link geen illegale inhoud op de pagina’s waarnaar de link verwijst, vast te stellen was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap heeft Rhenus Office Systems geen enkele invloed. Daarom distantieert Rhenus Office Systems zich bij dezen uitdrukkelijk van iedere inhoud van alle gelinkte / gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de link gewijzigd wordt. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor inhoud die door derden in door Rhenus Office Systems ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglisten is geplaatst. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die het gevolg is van het gebruik of het niet-gebruiken van dergelijke weergegeven informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd, aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de betrokken publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

Rhenus Office Systems streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videofilms en teksten in acht te nemen, door haar zelf samengestelde grafieken, geluidsdocumenten, videofilms en teksten te gebruiken of gebruik te maken van grafieken, geluidsdocumenten, videofilms en teksten waarop geen licentierechten rusten. Op alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn de bepalingen van het dan geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars onbeperkt van toepassing. Enkel en alleen op grond van de vermelding kan niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door Rhenus Office Systems zelf opgestelde objecten blijft enkel en alleen bij Rhenus Office Systems. Het vermenigvuldigen of gebruik van dergelijke geluidsdocumenten, videofilms en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Rhenus Office Systems niet toegestaan.

Auteurs

#50015643 ©Photo-K. / Fotolia.com, # 40700859 © wildworx / Fotolia.com, # 47977263 © Sergey Nivens / Fotolia.com, # 47723934 © everythingpossible / Fotolia.com, # 11899054 © yellowj / Fotolia.com, # 15436682 © Clerkenwell_Images / IStockPhoto.com, # 29695817 © gilles  lougassi / Fotolia.com, #39873767 © vege / Fotolia.com, #24979402 © Heinzgerald / Fotolia.com, # 24951989 ©liveostockimages / Fotolia.com, # 22764128 © Alexander Raths / Fotolia.com, # 26188023 © TrudiDesign / Fotolia.com, # 38909787 © Detlef / Fotolia.com, # 30032588 © Friedberg / Fotolia.com, # 4787442 © momius / Fotolia.com, # 38109240 © jamdesign / Fotolia.com, #42626474 © Scanrail / Fotolia.com, # 38494757 © Gina Sanders / Fotolia.com, # 28380383 © Roman Möbius / Fotolia.com, # 30825338 © Gina Sanders / Fotolia.com, # 1198147 © Franz Pfluegl / Fotolia.com, # 9721539 © tiero / Fotolia.com, # 13191374 © MH / Fotolia.com, # 13400240 © Andy Dean / Fotolia.com, # 13724589 © pab_map / Fotolia.com, # 21173848 © Adam Gregor / Fotolia.com, # 23350718 © Frank Täubel / Fotolia.com, # 24050390 © Wrangler / Fotolia.com, # 27641726 © xiaoliangge / Fotolia.com, # 27777329 © adimas / Fotolia.com, # 33340527 © Kzenon / Fotolia.com, # 35270266 © gunnar3000 / Fotolia.com, # 35972169 © Kamaga / Fotolia.com, # 37254993 © djama / Fotolia.com, # 38467790 © akf / Fotolia.com, # 43103339 © Lucian Milasan / Fotolia.com, # 47301709 © peshkova / Fotolia.com, # 16906289 © Squaredpixel / IStockPhoto.com, # 47676482 © Vitas / Fotolia.com, # 54749971 © Maksim Kabakou/ Fotolia.com, # 40103775 © Julien Eichinger/ Fotolia.com, # 51334330© Dreaming Andy / Fotolia.com, # 54533827 © Pei Ling Hoo / Fotolia.com, # 47487442 © momius / Fotolia.com, # 30032588 © Friedberg / Fotolia.com

Gegevensbescherming

Rhenus respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft hiervoor ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

Voor zover het internetaanbod de mogelijkheid biedt om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis door de gebruiker vrijgegeven. De gebruikmaking van en betaling voor alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. met opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.
5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient als onderdeel van het internetaanbod te worden beschouwd van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende juridische situatie zouden voldoen, dan laat dit de overige onderdelen van het document qua inhoud en geldigheid onverlet.

COOKIE MELDING

Met de komst van de nieuwe telecomwetgeving is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies. Deze site gebruikt alleen functionele cookies!
Een cookie is een klein stukje tekst dat door uw browser tijdelijk op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit is een gangbare methode voor websites en browsers. Rhenus-archiefvernietiging.nl / rhenus-data.nl past deze methode ook toe echter alleen voor het verkrijgen van anonieme website statistieken via Google Analytics en tijdelijk voor gegevens die u in formulieren op onze site invult. Dit is een functionele toepassing om het gebruiksgemak voor u te vergroten.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage. The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

You can find further information concerning the browser addon, Google Analytics and privacy under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en and http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/tos.html. Please note that this website uses Google Analytics with the extension "gat._anonymizeIp();" to anonymize the IP addresses that are collected by Google Analytics (IP-masking) to ensure your privacy.
In addition, you can prevent the recording of data by Google Analytics with the following link. About the setting of an opt-out Cookie future collection of your information this website is prevented:  Disable Google Analytics now

Use of Facebook Plugins

Our website uses Social Plugins (“plugins”) from the social network facebook.com, operated by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). These plugins are identified by the Facebook logo or with the text “Facebook Social Plugin”. When you visit one of our web pages with this plugin installed, your browser creates a direct connection with Facebook’s servers. The content of this plugin is transferred from Facebook directly to your browser, and then embedded into the web page. By connecting the plugin, Facebook receives the information that you have visited the corresponding page of our website. If you are logged into Facebook, Facebook can associate the visit with your Facebook account. When you interact with the plugin by, for example, clicking the “Like” button or adding a comment, the corresponding information is transferred from your browser directly to Facebook and stored there. The purpose and scope of the data collection and the processing and use of the data by Facebook, and your corresponding rights and settings options to protect your privacy, are contained within Facebook’s privacy information. If you do not want Facebook to collect data about you via our website, you must log out of Facebook prior to visiting our website.

Printen

Hoofdkantoor Rhenus Datavernietiging / DocuCare

RHENUS DATAVERNIETIGING

Rhenus Data Office Netherlands BV
De Nieuwe Vaart 3, 1401 GL Bussum
Postbus 5541, 1410 EA Naarden
Nederland
Telefoon +31 (0)35 6942099
Fax +31 (0)35 6321407
E-Mail: info@rhenus-data.nl